NO Sikkerhet

Generell sikkerhet

Brukermanualen beskriver hvordan man trygt kan bruke Bluegrove.
Oppgaver som ikke er beskrevet i brukermanualen skal utføres av Bluegrove personell, eller etter at eventuell godkjenning fra Bluegrove AS er gitt.

Eier eller driftsleder på gjeldende anlegg hvor produktet er installert har ansvar for:

 • At gjeldende lover og reguleringer for det landet hvor Bluegrove installeres i er fulgt. 

 • At nødvendige sikkerhetsinnretninger som skal beskytte personalet fungerer.

 • Utstyret er installert korrekt.

 • Personell som skal bruke utstyret har tilstrekkelig opplæring.

Personell som skal betjene produktet skal være kjent med:

 • Innholdet i brukermanualen.

 • Hvordan produktet fungerer sammen med resten av anlegget.

 • Hvilke sikkerhetsmessige hensyn som må tilrettelegges for bruk, vedlikehold og arbeidsoppgaver knyttet til produktet.

 • Hvordan produktet skal vedlikeholdes etter prosedyrene i denne manualen.

Personlig sikkerhet

Egnet vernetøy må brukes ved håndtering av utstyret. 

Se din arbeidsgivers instrukser for vernetøy, vi anbefaler i det minste egnet fottøy, redning/flytevest, hjelm og flytekniv.

Mottak av nytt utstyr

Undersøk at alle delene som er oppført i følgeseddel er levert. Dersom ordren ikke skulle være komplett, eller noe av komponentene er blitt skadet under transport, ta kontakt med Bluegrove.

Desinfisering

Skal utstyr, tauverk og annet tilhørende utstyr flyttes fra ett anlegg til et annet, er det lovpålagt å desinfisere alt for å forhindre eventuell smitte.

Vi anbefaler vi å skylle utstyret med ferskvann etter desinfisering, da desinfiseringsmiddel inneholder sterke kjemikalier som kan skade overflatematerialer.

Prosess for desinfisering

 • Vask bort all groe og smuss fra utstyret med vann.

 • Sprøyte godkjent desinfeksjonsmiddel på utstyret og la det virke i henhold til produktets brukerhåndbok.

 • Rengjør utstyret med vann.

Godkjente desinfeksjonsmiddel:

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/desinfeksjon/godkjente_desinfeksjonsmidler_i_akvakultur.802

Uvær

Etter storm eller kraftig uvær må utstyret sjekkes for slitasje eller ødeleggelser. Har det oppstått skader på utstyr, må det rettes opp i umiddelbart.