NO Feilsøkings guide

Kontakt CageEye teknisk støtte:

Observert problem

Årsak

Løsning

Observert problem

Årsak

Løsning

CageEye-programvaren er ikke tilgjengelig.

 1. Strømbrudd på forflåten.

 2. Ingen internettforbindelse på forflåten.

   

 1. På forflåten: Sjekk om CageEye-serveren har strøm.

 2. På forflåten: Sjekk om du har internettforbindelse. For eksempel ved å gå til Speedtest.

  1. Sjekk at CageEye-serveren/ruteren er koblet til swithcen/ruteren.

Ingen ekkogrammer / sensorer er frakoblet.

 1. Strømbrudd på merden(e).

 2. Nettverksproblem.

 3. Plasseringsproblem.

 1. Sjekk at merden har strøm ved å:

  1. Se etter lys i merdeskapet.

  2. Sjekk sikringene i strømfordelingsskapet.

 2. Forsøk å restarte antennen på forflåten.

  1. Verifiser at forflåte-antennen peker i riktig retning.

 3. Sjekk at sensorene henger riktig i merden.

Ikke mulig å fore i foringsprogrammet.

 1. Strømproblem.

 2. Nettverksproblem.

 1. Sjekk at forsystemet er på og fungerer som det skal.

 2. Kontakt IT-avdelingen og spør om CageEye-serveren og forsystemet er på samme subnett.