Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Variable

Value

Significant wave height (HS)

5

Current (m/s)

3

Wind (m/s)

40

Icing (cm/day)

5

Sea depth under cage (m)

TBDNo limit.

...

NO - Begrensninger knyttet til miljøparametre

Parameter

Maksverdi

Signifikant bølgehøyde (HS)

5

Strøm (m/s)

3

Vind (m/s)

40

Is (cm/døgn)

5

Havdybde under merden

TBDIngen begrensing.

...

ES - Límites de exposición ambiental

Parámetro

Número

Altura de ola significante (HS)

5

Corriente (m/s)

3

Viento (m/s)

40

Hielo (cm/día)

5

profundidad debajo de la jaula (m)

TBDSin límite.